Internetový objednávkový systém SPEED SYSTEMNaši významní klienti mohou k objednávání reklamních předmětů zdarma využít internetový objednávkový systém nazvaný SPEEDSYSTEM. Tento systém je určen společnostem s větším počtem poboček nebo regionálních zastoupení.


SPEEDSYSTEM především umožňuje jednoduchým způsobem objednávat reklamní předměty, z předem dohodnuté nabídky, prostřednictvím internetového prohlížeče. Systém také poskytuje informace o stavu všech zakázek, včetně archivace již realizovaných zakázek a mnoho dalších informací.


Popis systému
Systém obsahuje centrální správu objednávek. Zástupce centrály společnosti (regionálního ředitelství, apod.) má možnost schvalovat objednávky od podřazených subjektů (poboček společnosti, obchodních zástupců apod.), přiřazovat těmto subjektům vstupní hesla, finanční limity a sledovat jejich činnost.

Po odeslání objednávky pobočkou společnosti je tato objednávka předána centrále, která může objednávku schválit, vrátit k přepracování nebo sama upravit. O všech těchto činnostech je pobočka automaticky informována
e-mailem a změnou stavu objednávky.

Objednávky schválené centrálou jsou zařazeny do celkové objednávky této centrály. Po odeslání celkové objednávky, která se stále skládá z objednávek jednotlivých poboček, je objednávka automaticky předána společnosti SPEED PRESS Plus, a.s., která provede distribuci reklamních předmětů na jednotlivé pobočky společnosti klienta.

V závislosti na požadavcích klienta mohou vybrané pobočky objednávat přímo bez schvalování jejich objednávek centrálou. V tomto případě jsou objednávky poboček zasílány přímo do spol. SPEED PRESS Plus, a.s.


Objednávky poboček mohou být typu standart nebo expres.
Každý klient může mít v systému více centrál (regionálních ředitelství). Tyto centrály lze dále sdružovat např. podle geografického umístění a systém mohou tedy efektivně využívat i nadnárodní společnosti.


Vstup do objednávkového systému
Pro každého klienta jsou na speciální adrese vytvořeny jeho
vstupní stránky do systému, které jsou navrženy v souladu
s firemním designem dané společnosti.
Vstupní stránky obsahují přihlašovací formulář, manuál, možnost zaslání zapomenutého hesla a všechny potřebné kontaktní informace.
Vstup do systému je chráněn přihlašovacím jménem a heslem.


Jazykové verze a měny
SPEEDSYSTEM je realizován v českém a anglickém jazyce a je optimalizován pro několik národních prostředí. Názvy a popisy výrobků je možno do systému zadat v jakémkoliv jazyce. Ceny výrobků lze zobrazit v těchto měnách: KČ, USD, EUR. V případě potřeby je možno do systému implementovat i další jazykové verze a měny.


Školení, manuál, technická podpora
Pro společnosti, které začínají objednávkový systém používat, je prováděno bezplatné školení zástupců centrály společnosti, případně i všech osob, využívající tento systém. Každý uživatel, vstupující do systému, obdrží manuál systému a může využívat bezplatné telefonické a emailové technické podpory.

schéma - SPEEDSYSTEM


ukázky - SPEEDSYSTEM


Více informací Vám rádi poskytneme na našich kontaktních telefonech
nebo e-mailu:


tel.: +420 234 140 111-3
fax: +420 234 140 330-2

e-mail: sales@speed-press.cz

SPEED PRESS Plus a.s.
Freyova 8
190 00 Praha 9
Technické řešení a podporu zajišťuje:

MK software, s.r.o.
Brojova 16
326 00 Plzeň

tel.: 377 449 775
e-mailinfo@mkweb.cz

Copyright © 2004-2024 SPEED PRESS Plus, a.s. | Všechna práva vyhrazena